Giriş

   Tarihin akışı içinde Mustafa Kemal?i en çok meşgul eden iki sorun hep dikkati çekmiştir: biri Türk Milletinin geleceği, öteki Türk yurdu. Atatürk?ün yaşam boyu mücadelelerinin temelinde bu iki konu yatmaktadır. Mustafa Kemal, daha çocuk yaştan itibaren, erişilmez vatan ve yurt sevgisinin heyecanı ile yaşamıştır. Çok iyi tarih ve coğrafya bilgisini, her zaman, akıl ve deneyin emrindeki mantığı ile birleştirmiş ve başarıların en yücesine ulaşmıştır. Bu ise, O?ndaki üstün jeopolitik düşünceyi gösterir. İleri görüşlü bir hesap adamıdır. Olaylara çok geniş bir açıdan bakar. Yorumlarında isabet ve kesinlik vardır. Kararları çok esaslı temellere dayanır. Sürekli okur, yapacağı işe başlamadan önce, amacını çok iyi belirler.
   Engel karşısında ne durur ne de geriler. İnsan takatını aşan olaylar ve durumlar karşısında bile, yılgınlığa düşmez. Onları, kendine özgü yöntem ve irade ile, hızla aşmak için büyük bir kararlılık gösterir. Zaman, sanki avucunun içindedir. Olayları, olmadan önce görür ve onları kendi lehine çevirmekte eşsiz bir dehaya sahiptir.
   Bu düşüncelerin ışığında, Hatay sorununu araştırdığımızda; Atatürk?ün mutlu sonuca bir takım mücadelelerden sonra ulaştığını görmekteyiz. Açıklamayı kolaylaştırmak için, bu mücadelelerin beş ayrı evrede geliştiğini söyleyebiliriz:
  • Birinci Dönem      :   1905?ten 1917?ye kadarki devre
  • İkinci Dönem     :   Mondros Mütarekesi?nden Millî Mücadele?ye kadarki devre
  • Üçüncü Dönem    :   Misak-ı Millî
  • Dördüncü Dönem   :   Lozan
  • Beşinci Dönem     :   Cumhuriyet dönemi
Bu bölümleme, Hatay sorununun Atatürk?ün hayatındaki dönüm noktalarıdır.

Birinci Dönem: 1905?ten 1917?ye Atatürk ve Yaşamı
İkinci Dönem: Mondros Mütarekesi?nden Milli Mücadele?ye
Üçüncü Dönem: Misak-I Milli
Dördüncü Dönem: Lozan
Beşinci Dönem: Cumhuriyet Döneminde Hatay
Kaynaklar
Back to Top