Başlangıç Tarihi :

 

Bitiş Tarihi :

 

Karar No :

 

Konu :

Arama

Karar NoKonuKarar TarihiMeclis Toplanti TarihiMeclis Toplanti SaatiYayınlama TarihiDosya
154; Hatay Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali yılına ait Gelir Gider Kesin Hesap cetvelleri 15.5.2017 00:00:0015.5.2017 00:00:0014:00:0030.5.2017 00:00:00Karar İndir
1025216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7'nci maddesinin (l) bendi gereği Ulaşım Dairesi Başkanlığı görev, yetki ve sorumluluğuna giren Antakya ve İskenderun Minibüs Garajlarından il dışına çıkış yapan araç ücretlerinde revize yapılması9.5.2017 00:00:009.5.2017 00:00:0014:00:0030.5.2017 00:00:00Karar İndir
1035216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 18'inci maddesinin ( e ) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddeleri gereğince hazırlanan ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 34'üncü maddesinin ( a ) fıkrası gereği Belediye Encümeninde tetkik edilmiş olan ve 25.04.2017 tarih 322 sayılı Encümen kararı ile Hatay Büyükşehir Belediye Meclisine tevdi edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi 2016 Mali Yılı Gelir Gider Kesin Hesap Cetvelleri hakkında9.5.2017 00:00:009.5.2017 00:00:0014:00:0030.5.2017 00:00:00Karar İndir
104Arsuz Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak protokol9.5.2017 00:00:009.5.2017 00:00:0014:00:0030.5.2017 00:00:00Karar İndir
105Belediye Başkanı tarafından gerekçeleri belirtilerek meclise iade edilen 11.04.2017 tarih ve 78 sayılı meclis kararı hususunda Mecliste yapılan müzakere sonucunda; HATSU Genel Müdürlüğü tarafından yapımı planlanmış olan "Dörtyol (Hatay) ilçesindeki mevcut 260 km’lik içme suyu şebekesinin yenilenmesi9.5.2017 00:00:009.5.2017 00:00:0014:00:0030.5.2017 00:00:00Karar İndir
106Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2017 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belen ilçe sınırları içerisinden geçen E-91 Karayoluna cepheli ilan ve reklam tabelalarının vergisinin tahsilinde yaşanan yetki probleminin çözülmesi 9.5.2017 00:00:009.5.2017 00:00:0014:00:0030.5.2017 00:00:00Karar İndir
107İskenderun Teknik Üniversitesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi ile birlikte proje süresi 15 ay ve toplam bütçesi 219.681,70€ olan ve bunun %85'i hibe (186.981,70€) ile Hatay Büyükşehir Belediyesinin katkısı 32.700€ olan ve Hatay'da bulunan üniversite öğrencilerinin ve iş adamlarının iklim değişikliği konusunda farkındalığını artırma, uygulamalı faaliyetler 9.5.2017 00:00:009.5.2017 00:00:0014:00:0030.5.2017 00:00:00Karar İndir
108Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36’ncı maddesinin 2’nci fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesi (b) fıkrası gereğince fonksiyonel sınıflandırmanın 1’inci düzeyinde aktarma yapılması9.5.2017 00:00:009.5.2017 00:00:0014:00:0030.5.2017 00:00:00Karar İndir
10905.05.2017 tarih ve 72703712/301.03-22 sayılı Mayıs ayına ait meclis gündeminin maddeleri9.5.2017 00:00:009.5.2017 00:00:0014:00:0030.5.2017 00:00:00Karar İndir
110Hatay İli, Belen İlçesi Bakras Mevkiinde bulunan tapulama harici alanda “Eğitim Tesis Alanı” olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin onaylanması 9.5.2017 00:00:009.5.2017 00:00:0014:00:0030.5.2017 00:00:00Karar İndir
12345678910...
Back to Top