Başlangıç Tarihi :

 

Bitiş Tarihi :

 

Karar No :

 

Konu :

Arama

Karar NoKonuKarar TarihiMeclis Toplanti TarihiMeclis Toplanti SaatiYayınlama TarihiDosya
345Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından karşılanacak ve İller Bankası A.Ş. (İLBANK) tarafından yürütülecek "Belediye Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilmesi Projesi" 9.12.2016 00:00:009.12.2016 00:00:0014:00:0027.12.2016 00:00:00Karar İndir
346Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Görev, Çalışma, Usul ve Esasları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hakkında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesi (m) bendi gereğince konu ile ilgili çalışmalar yapmak ve rapor düzenlemek üzere konunun Hukuk ve İçişleri Komisyonuna havale edilmesi 9.12.2016 00:00:009.12.2016 00:00:0014:00:0027.12.2016 00:00:00Karar İndir
347Belediyemize ait Antakya İlçesi Saraycık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, toplu konut imar vasfına haiz 13.893,00m2 yüzölçüme sahip, 3699 parsel nolu, yine Antakya İlçesi, Günyazı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, konut imar vasfına haiz 5.637,00m2 yüzölçüme sahip,835ada2774parselnolu,yine Antakya İlçesi, Günyazı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, konut imar vasfına haiz 5.698,00 m2 yüzölçüme sahip, 2766 parsel nolu taşınmazların9.12.2016 00:00:009.12.2016 00:00:0014:00:0027.12.2016 00:00:00Karar İndir
3485216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun "Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı üçüncü bölümünün 7.maddesinin (i) fıkrası ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer ilgili yönetmelikler çerçevesinde üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmek, Hatay halkına çevre alanında daha çağdaş bir hizmet sunmak için; Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Çevre Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı proje birimince proje hazırlanmış ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)'na sunuluşu.9.12.2016 00:00:009.12.2016 00:00:0014:00:0027.12.2016 00:00:00Karar İndir
349Reyhanlı ilçesi, Yeni Mahalle Bayır Mevkii 8070 numaralı parselde "Kültür Hanı" yapımı için 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine istinaden Reyhanlı Belediye Başkanlığı ile Ortak Hizmet Projesi Protokolü düzenlenebilmesi9.12.2016 00:00:009.12.2016 00:00:0014:00:0027.12.2016 00:00:00Karar İndir
350Belediye Meclisimizin 08.09.2016 tarihli birleşiminde 232 nolu karar ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazıları ile Komisyonumuza havale edilen Hatay ili, Belen İlçesi Sarımazı Mahallesi 3273, 3274, 3275, 3278, 3279, 3280 ve 3305 nolu parsellerin bulunduğu alanın yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 9.12.2016 00:00:009.12.2016 00:00:0014:00:0027.12.2016 00:00:00Karar İndir
351Belediye Meclisimizin 08.09.2016 tarihli birleşiminde 232 nolu karar ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazıları ile Komisyonumuza havale edilen Hatay ili, Kırıkhan İlçesi Karadurmuşlu Mahallesi 102 ada 1 nolu parselin bir kısmının “Tarımsal Sanayi Alanı” olarak planlanması amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği9.12.2016 00:00:009.12.2016 00:00:0014:00:0027.12.2016 00:00:00Karar İndir
352Belediye Meclisimizin 07.11.2016 tarihli birleşiminde 305 nolu karar ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazıları ile Komisyonumuza havale edilen dosyada; Hatay İli, Belen ilçesi Revizyon Uygulama İmar Planında Ayrık-İkiz yapı nizamı ile ilgili Plan Notu ilave edilmesine yönelik Belen Belediye Meclisi tarafından 03.03.2016 tarih ve 13 sayılı kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği9.12.2016 00:00:009.12.2016 00:00:0014:00:0027.12.2016 00:00:00Karar İndir
353Belediye Meclisimizin 07.11.2016 tarihli birleşiminde 305 nolu karar ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazıları ile Komisyonumuza havale edilen Hatay ili, Defne İlçesi Subaşı Mahallesi 4515 nolu parselin “Turizm Tesis Alanı” olarak düzenlenmesi9.12.2016 00:00:009.12.2016 00:00:0014:00:0027.12.2016 00:00:00Karar İndir
335Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2017 yılı performans programı komisyonumuz tarafından incelenmiş ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programlarına Dair Yönetmelik gereğince uygun olarak hazırlanmış olduğu görülmüş olup oylanmıştır23.11.2016 00:00:0023.12.2016 00:00:0014:00:0013.12.2016 00:00:00Karar İndir
12345678910...
Back to Top