Başlangıç Tarihi :

 

Bitiş Tarihi :

 

Karar No :

 

Konu :

Arama

Karar NoKonuKarar TarihiMeclis Toplanti TarihiMeclis Toplanti SaatiYayınlama TarihiDosya
50Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/11/2014 tarih ve 187 sayılı kararıyla; Karayolları Genel Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluğu dışında kalan meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların yapım, bakım ve onarım vs. yetkilerinin dağılımına ilişkin esaslar 10.3.2017 00:00:0010.3.2017 00:00:0014:00:0029.3.2017 00:00:00Karar İndir
51Gelir Tarifesindeki ışıklı reklam vergisinin tekrar görüşülmesi hususu ile ilgili çalışmalar yapmak ve rapor düzenlemek üzere konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi10.3.2017 00:00:0010.3.2017 00:00:0014:00:0029.3.2017 00:00:00Karar İndir
53 Hatay İlinde yaşamakta olan mülteci kişilere yönelik olarak daha uygun ortamlarda eğitim görmelerini sağlama ve uyumlaşma sürecini hızlandırma amacıyla UNİCEF kapsamında sağlanacak fonlar10.3.2017 00:00:0010.3.2017 00:00:0014:00:0029.3.2017 00:00:00Karar İndir
54" Belediye Meclisimizin 09.12.2016 tarihli birleşiminde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazıları ile Komisyonumuza havale edilen Hatay ili, Belen İlçesi Karapelit Mevkiinde bulunan tapulama harici yere ilişkin “Eğitim Alanı” belirlenen alanda 1/5000 Nazım İmar Planı teklifinin onaylanması 10.3.2017 00:00:0010.3.2017 00:00:0014:00:0029.3.2017 00:00:00Karar İndir
55Meclisimizin 11.01.2017 tarihli birleşiminde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazıları ile Komisyonumuza havale edilen Hatay ili, Kırıkhan İlçesi Alaybeyli Mahallesi 2006 nolu parselin “Resmi Kurum Alanı” kullanımından “Kamu Hizmet Alanı” kullanımına dönüştürülmesi10.3.2017 00:00:0010.3.2017 00:00:0014:00:0029.3.2017 00:00:00Karar İndir
52Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) Genel Müdürlüğü'nün İller Bankası A.Ş. den kullanacağı Küçükdalyan-Narlıca Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi için 108.000.000.-(yüzsekizmilyon) TL krediye ilişkin 10.3.2017 00:00:0010.3.2017 00:00:0014:00:0029.3.2017 00:00:00Karar İndir
56Belediye Meclisimizin 11.01.2017 tarihli birleşiminde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazıları ile Komisyonumuza havale edilen Hatay ili, Antakya İlçesi Odabaşı Mahallesi 1841 ada 47 nolu parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi10.3.2017 00:00:0010.3.2017 00:00:0014:00:0029.3.2017 00:00:00Karar İndir
57Belediye Meclisimizin 11.01.2017 tarihli birleşiminde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazıları ile Komisyonumuza havale edilen Hatay ili, Antakya İlçesi Odabaşı Mahallesi 1792 ada 4nolu parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi10.3.2017 00:00:0010.3.2017 00:00:0014:00:0029.3.2017 00:00:00Karar İndir
58" Belediye Meclisimizin 11.01.2017 tarihli birleşiminde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazıları ile Komisyonumuza havale edilen Hatay ili, Defne İlçesi Akdeniz Mahallesinde yer alan 548 ada 4 nolu parselle ilgili plan notu ilave edilmesi 10.3.2017 00:00:0010.3.2017 00:00:0014:00:0029.3.2017 00:00:00Karar İndir
59" Belediye Meclisimizin 11.01.2017 tarihli birleşiminde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazıları ile Komisyonumuza havale edilen Hatay ili, Reyhanlı İlçesi İrtah Mahallesi 3708 nolu parselde “Akaryakıt LPG Satış İkmal Bakım ve Sosyal Tesisleri Alanı” düzenlenmesi 10.3.2017 00:00:0010.3.2017 00:00:0014:00:0029.3.2017 00:00:00Karar İndir
12345678910...
Back to Top