Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı
Özel Kalem Müdürlüğü
Teftiş Kurulu
Genel Sekreter
İç Denetim Birimi
İç Denetim Birimi
Hukuk Müşavirliği
Hukuk Müşavirliği
Hukuk Müşavirliği
Genel Sekreter Yardımcısı
Genel Sekreter Yardımcısı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Park Bahçe ve Yeşil Alan
Dairesi Başkanlığı
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı
İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Zabıta Dairesi Başkanlığı
Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler
Dairesi Başkanlığı
Yazı İşleri ve Kararlar
Dairesi Başkanlığı
Muhtarlar
Dairesi Başkanlığı