Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı
Özel Kalem Müdürlüğü
Teftiş Kurulu
Genel Sekreter
İç Denetim Birimi
İç Denetim Birimi
Hukuk Müşavirliği
Hukuk Müşavirliği
Hukuk Müşavirliği
Genel Sekreter Yardımcısı
Genel Sekreter Yardımcısı