ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ(UKOME) KARARLARI

No: 2018-189
Karar T.: 19.07.2018
Genel Kurul Kararları
2018-94 Sayılı UKOME Kararının Revize Edilmesi Talebi.
İncele

No: 2018-188
Karar T.: 19.07.2018
Genel Kurul Kararları
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün yazısı ile, Arsuz İlçesi, Akçalı Mahallesi 2883 numaralı parsel üzerinde kurulu ve Gökpınar Tarım LTD: ŞTİ’ye ait olan Tarımsal Amaçlı Depo’ya Geçiş Yolu İzin Belgesi verilmesi talebi.
İncele

No: 2018-187
Karar T.: 19.07.2018
Genel Kurul Kararları
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 18.07.2018 tarih ve E.2018-2274 sayılı yazısı ile, Antakya ve Defne merkez ilçelerinde toplu taşıma hizmeti veren araçlar mevcut durumda Kurtuluş Caddesini kullanmaktadır. Ancak cadde boyunca gidiş ve geliş istikametinde 6 (altı) durak noktası olduğundan durak dışı yolcu indirme bindirme olaylarının fazlaca yaşandığı tespit edilmiştir. Durak dışı yolcu indirme bindirme olaylarının önüne geçebilmek, trafik düzenini sağlamak, vatandaşların ve esnafın olası mağduriyetlerinin önüne geçebilmek adına Kurtuluş Caddesi üzerinde ekte verilen noktalara durak levhası konulması talebi.
İncele

No: 2018-186
Karar T.: 19.07.2018
Genel Kurul Kararları
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 18.07.2018 tarih ve E.2018.2272 sayılı yazısı ile, Altınözü İlçesinin muhtelif mahallelerde İçmesuyu İnşaat Yapım İşi kapsamında bulunan Hanyolu Mahallesinde kazı çalışmalarına başlanacağı, çalışma güzergahlarında can ve mal kaybını önlemek amacıyla, 20 gün süre ile trafik akışının durdurulması ve ilgi yazıda belirtilen güzergahlardan trafik akışının sağlanması amacıyla gereğinin tarafımızdan yapılması talep edilmiştir. Uygulama tarihi belirsiz olan söz konusu çalışmanın başlaması durumunda can ve mal kaybını önlemek amacıyla alternatif yol belirleme yetkisinin Ulaşım Dairesi Başkanlığımıza verilmesi talebi.
İncele

No: 2018-185
Karar T.: 19.07.2018
Genel Kurul Kararları
Üniversite-Serinyol Bölgesi Dönüşüm Uygulama Projesinin bu doğrultuda ekteki Proje detaylarının revize edilmesi talebi.
İncele

No: 2018-184
Karar T.: 19.07.2018
Genel Kurul Kararları
Harbiye Bölgesi Dönüşüm Uygulama Projesinin ekteki belirtildiği şekilde söz konusu proje detaylarının revize edilmesi talebi
İncele

No: 2018-183
Karar T.: 19.07.2018
Genel Kurul Kararları
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 13.07.2018 tarih ve E.2018-2204 sayılı yazısı ile, Arsuz İlçesi Arpaderesi Mahallesi ile İskenderun İlçesi arasında toplu taşıma hizmeti veren S.S. 153 Nolu Akkent Arpaderesi Mot. Taş. Kooperatifinin güzergahı mevcut durumda gidiş ve dönüşte İskenderun T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevinden geçmektedir. Ancak Adalet Bakanlığının yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bölgede mevcut ceza evinin güneyinde İskenderun M Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi yapılmıştır. Yeni ceza evinin yapımının tamamlanması ve faaliyete girmesi ile birlikte bölgede toplu taşıma hizmeti veren S.S. 153 Nolu Akkent Arpaderesi Mot. Taş. Kooperatifinin güzergahının yeni yapılan ceza evine uzatılması gerekliliği doğmuştur. Ulaşım Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından gerekli çalışmalar yapılarak S.S. 153 Nolu Akkent Arpaderesi Mot. Taş. Kooperatifinin güzergahı ekte verilen şekilde revize edilmiş olup, söz konusu güzergah revize edilmesi talebi.
İncele

No: 2018-182
Karar T.: 19.07.2018
Genel Kurul Kararları
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 13.07.2018 tarih ve E.2018-2205 sayılı yazısı ile, skenderun İlçesinde yapımı tamamlanan İnönü ve Tayfur Sökmen Meydanı Birleştirilmiş Battı-Çıktı Projesi kapsamında, Şht. Pamir Caddesi ile Ulucami Caddesinde trafik akış yönünde değişiklik gerçekleştirilmiştir. Yeni oluşturulan trafik akışı neticesinde İskenderun İlçesinde toplu taşıma hizmeti veren 12 kooperatifin güzergahlarının revize edilmesi gerekliliği doğmuştur. Ulaşım Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, ekte verilen raporda belirtildiği şekilde güzergah revizeleri gerçekleştirilmiş olup, yapılan güzergah değişikliklerinin revizesi edilmesi talebi.
İncele

No: 2018-181
Karar T.: 19.07.2018
Genel Kurul Kararları
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 13.07.2018 tarih ve E.2018-2206 sayılı yazısı ile, Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Ana Plânı Toplu Taşıma Hatlarının Optimizasyon Çalışması dönüşüm raporlarına istinaden hazırlanan ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nin 12/09/2017 tarihli ve 2017-239 Sayılı kararı doğrultusunda; Antakya İlçesi Üniversite-Serinyol Bölgesi'nde toplu taşım faaliyetinde bulunan S.S. 31 Nolu Serinyol Mot. Taş. Kooperatifi, S.S. 120 Nolu Alahan Mot. Taş. Kooperatifi, S.S. 61 Nolu Özat Mot. Taş. Kooperatifi, S.S. 204 Nolu Anayazı Mot. Taş. Kooperatifi, S.S. 151 Nolu Dikmece Mot.Taş. Kooperatifi, S.S. 179 Nolu Karaali Mot.Taş. Kooperatifi, S.S. 137 Nolu Ovakent Mot.Taş.Kooperatifi olmak üzere 7 toplu taşıma kooperatifine üye ekli listede gönderilen hak sahipleri dönüşüme katılmak üzere idaremize dilekçe ile başvurmuş olup; araç alım işlemleri UKOME kararında belirlenen son tarih olan 15/05/2018 tarihine kadar tamamlanamamıştır. Alınan UKOME Kararında "Proje esaslı veya bireysel olarak dönüşüm süresi 7,5 ay olup; bu süre sonrasındaki 90 günlük süre içerisinde herhangi bir şekilde dönüşümünü tamamlamayanlara çalışma izin belgesi düzenlenmez ve 90 günlük sürenin sonunda dönüşümü tamamlamayan üyeler UKOME’ ye bildirilerek hak sahiplikleri iptal edilir." denilmektedir. Dönüşüme katılan 170 kişi proje esaslı dönüşüm için araç alım işlemlerine başlamış olduklarını belirterek, sipariş ettikleri araçlara ait araç alım sözleşmelerini idaremize sunmuşlardır. Ancak araçların temin süreleri bu 90 günlük süreyi geçmektedir. Bu nedenle dönüşüm süresini zamanında tamamlayamayan ancak proje esaslı dönüşüm içerisinde yer almak isteyen ve araç siparişi kişilere araç temin sürelerinin sonuna kadar (veya son temin süresi olan 1 Ekim 2018 tarihine kadar) izin verilerek çalışma izin belgelerinin iptal edilmemesi talebi.
İncele

No: 2018-180
Karar T.: 19.07.2018
Genel Kurul Kararları
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 13.07.2018 tarih ve E.2018-2207 sayılı yazısı ile, UKOME 'nin 17/05/2018 tarih ve 128 sayılı kararı ile ANTAKYA-DEFNE MERKEZ Bölgesinde toplu taşım faaliyetinde bulunan kooperatifler için hazırlanan Dönüşüm Uygulama Projesi kabul edilmiş ve dönüşüm süreci başlamıştır. S.S. 198 Nolu Baltacık Kooperatifi 20 adet M plakası ve İl Trafik Komisyon Kararı olan üyesi ile toplu taşıma faaliyeti göstermekte olup; kooperatif ekte gönderilen genel kurul kararı ile oy birliği ile yeni 4 kooperatif üyesi alınarak üye sayısı 24 olmuştur. Kooperatifin talebi üzerine; proje ile ilgili UKOME kararı gereği kooperatif için projede belirlenen araç sayısına göre elde edilen hasılatın oy birliği ile alınan genel kurul kararı gereği 24 üyeye dağıtılması talebi.
İncele

No: 2018-179
Karar T.: 19.07.2018
Genel Kurul Kararları
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 05.07.2018 tarih ve E.2018-2113 sayılı yazısı ile, İskenderun İlçesinde toplu taşıma hizmeti veren 31 adet J plakalı otobüsle ilgili, Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği gereği ulaşım hizmetinden ücretsiz faydalandırılması gereken vatandaşlardan, bu haktan ücretsiz faydalandırılmadıkları ya da kendilerine zorluk çıkarıldığı yönünde Ulaşım Dairesi Başkanlığımıza yüksek sayıda şikayet bildirilmiştir. Yukarıda belirtilen olumsuz durumların önüne geçilmesi, gerekse ödeme sisteminde vatandaşlara ve araç şoförlerine kolaylık sağlanması adına, İskenderun ilçesinde toplu taşıma hizmeti veren 31 adet J plakalı Özel Halk Otobüsün elektronik ücret toplama sistemine dâhil edilmesi ve UKOME Kararının yürürlüğe gireceği tarihten itibaren ilgili araçlara validatör takılması ve söz konusu araçlarda uygulanacak olan elektronik ücret toplama sistemiyle uyumlu fiyat tarifesi düzenlenmesi talebi.
İncele

No: 2018-178
Karar T.: 19.07.2018
Genel Kurul Kararları
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 05.07.2018 tarih ve E.2018-2114 sayılı yazısı ile, S.S.16 Nolu Payas Min. Mot. Taş. Kooperatifi üyesi Muhittin KARATUT’un (T.C.:36745972104); 19.06.2018 tarih ve 2018-142 sayılı Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kararı ile Kadir Serkan KILIÇ’ın (T.C.: 48802075116) hattını devir aldığı ve Payas Minibüs Garajından hareketle D-817 Devlet Karayolunu gidiş ve dönüş olarak kullanarak yolcu taşımacılığı yapılacak olan il ve ilçe merkezinde bulunan minibüs garajları son varış ve kalkış noktası olmak üzere, Payas-İskenderun-Dörtyol-Osmaniye-Ceyhan güzergâhında ticari yolcu taşımacılığı yapabilmek için D4 Yetki Belgesi uygunluk yazısı verilmesi talebi.
İncele

No: 2018-177
Karar T.: 19.07.2018
Genel Kurul Kararları
Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 19.07.2018 tarih ve 2018-189 sayılı kararının 1. maddesi gereğince, “Çalışma İzin Belgesi” süresince diğer bir ifade ile 1(Bir) yıl içerisinde BİRİNCİ 3 DEFA UKOME Kurulu tarafından belirlenen çalışma programı, güzergahları ve zaman çizelgesi veya Elektronik Ücret Sistemi için alınan kararlar ve kurallara uymadığı tespit edilen toplu taşıma araçlarının Hatay Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta personelleri ve kolluk kuvvetleri tarafından Çalışma İzin Belgelerine denetim ekiplerince el konularak Ulaşım Koordinasyon Merkezine bildirilmesi ve akabinde Ulaşım Koordinasyon Merkezinin söz konusu cezai işlemler hakkında yapacağı incelemeler neticesinde, 3 VEYA 3’TEN DAHA FAZLA çalışma programı, güzergahları ve zaman çizelgesine veya Elektronik Ücret Sistemi için alınan kararlar ve kuralları ihlal eden gerçek veya tüzel isim veya esame listeleri, UKOME tarafından düzenlenen Üst Kurul Toplantısına intikal edilmesi ve UKOME Üst Kurulunun alacağı kararlar sonucunda, cezai işlem uygulanacak gerçek veya tüzel kişilerin sahip olduğu ticari toplu taşıma araçlarının Çalışma İzin Belgeleri “3 (ÜÇ) AYLIĞINA ASKIYA ALINMASI” hükmüne istinaden; aşağıda belirtilen ekli listede adı geçen şahıslara ait ticari toplu taşıma araçlarının Çalışma İzin Belgeleri “3 (ÜÇ) AYLIĞINA ASKIYA ALINMASI”na, ayrıca 17.05.2018 tarih ve 2018-140 sayılı UKOME kararının iptal edilmesine ve bu kararda adı geçen Sedat Tatlı'ya ait 31 M 0133, Eser Güler'e ait 31 M 0547, Orhan Karaali'ye ait 31 M 0908, Nizamettin Öztürk'e ait 31 M 1333 Ayhan Kılıç'a ait 31 M 0594, Mehmet Ali Topal'a ait 31 M 1463 plakalı araçların yine UKOME’nin 2018-189 sayılı kararı gereğince Çalışma İzin Belgeleri “3 (ÜÇ) AYLIĞINA ASKIYA ALINMASI” talebi.
İncele

No: 2018-176
Karar T.: 19.07.2018
Genel Kurul Kararları
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 16.07.2018 tarih ve E.2018-2235 sayılı yazısı ile, Defne İlçesi, Subaşı Mahallesi, ve 1130 nolu parselde kurulu ve Emmoğlu Baklava Gıda Mad.Paz.Ltd.Şti.’ye ait olan Akaryakıt ve LPG (Otogaz) istasyonuna Geçiş Yolu İzin Belgesi düzenlenmesi talebi.
İncele

No: 2018-175
Karar T.: 19.07.2018
Genel Kurul Kararları
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 16.07.2018 tarih ve E.2018- 2336 sayılı yazısı ile, aşağıda belirtilen mevkilerde araçların hızlı bir şekilde seyir halinde olmaları sebebiyle, trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak adına hız kesici kasis yerleştirilmesi talebi.  Samandağ İlçesi, Çanakoluk Mahallesinde bulunan Çanakoluk Huzurlu İlköğretim Okulu önüne.  Belen İlçesi, Derebahçe Mahallesi Saray Sokakta bulunan Mustafa Çoban İlkokulu önüne.  Erzin İlçesi, Hanifi Soylu Bulvarı üzerinde bulunan Yüksel Torun Anaokulu ve Atatürk Ortaokulu önüne.  Defne İlçesi, Bahçeköy Mahallesinde bulunan Bahçeköy İlkokulu önüne.  Defne İlçesi, Turunçlu Mahallesinde bulunan Şehit Hakan Üçyıldız İlk ve Ortaokulu arkasından geçen yola.  Dörtyol İlçesi, Kuzuculu Mahallesinde bulunan Veysel Ateşoğlu Anaokulu önüne.  Defne İlçesi, Aşağıokçular Mahallesi Bilgin Sokakta bulunan çocuk Parkının önüne.  İskenderun İlçesi, Kocatepe Mahallesi 368/2 Sokakta bulunan Şehit Yener Anadolu Lisesi önüne.  İskenderun İlçesi, Kocatepe Mahallesi 392 Sokak ve 343 Sokakta bulunan Kocatepe Anaokulu önüne.  Samandağ İlçesi, Atatürk Mahallesi Favvar Sokakta bulunan Fatımatüz Zehra Anaokulu önüne.
İncele

No: 2018-174
Karar T.: 19.07.2018
Genel Kurul Kararları
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 13.07.2018 tarih ve E.2018-2198 sayılı yazısı ile, Antakya İlçesi, Karlısu Mahallesi bulunan Merkez Cami önünden başlayıp devam eden Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerine vatandaşların araçlarını sağlı sollu park ettikleri, özellikle piknikçiler tarafından hafta sonu yoğun bir şekilde kullanılan söz konusu güzergah üzerinde trafik düzenlemesi gerektiğinin tespit edildiği, bu sebeple tarafımızdan gerekli görülen yerlere park yasağı getirilmesi ve trafik akışının tek yöne çevrilmesi talebi.
İncele

No: 2018-173
Karar T.: 19.07.2018
Genel Kurul Kararları
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 12.07.2018 tarih ve E.2018-2183 sayılı yazısı ile, Defne İlçesi, Akdeniz Mahallesi Şükrü Güçlü Bulvarı 6. Sokakta trafik düzenlemesi gerektiğinin tarafımızdan tespit edildiği, bu sebeple söz konusu güzergahta trafik akışının tek yöne çevrilmesi talebi.
İncele

No: 2018-172
Karar T.: 19.07.2018
Genel Kurul Kararları
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 13.07.2018 tarih ve E.2018-2199 sayılı yazısı ile, Antakya İlçesi, İnönü Caddesi ile Kırk Asırlık Türk Yurdu Caddesinin kesiştiği mevkide bulunan ve mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan yapının yıkım aşamasında olduğu, bu sebeple tarafımızdan, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla İnönü Caddesinin bahse konu inşaat alanına gelen kısmına, inşaat tamamlanana kadar park yasağı getirilmesi talebi.
İncele

No: 2018-171
Karar T.: 19.07.2018
Genel Kurul Kararları
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 06.05.2018 tarih ve E.2018-1486 sayılı yazısı ile; Defne ilçesinde yapımı devam eden Uğur Mumcu Battı-Çıktı Projesi çalışmaları sebebiyle, projenin yapıldığı alanda bulunan Akdeniz Taksi Durağına ait durak kabininin mevcut yerinden kaldırılarak, durağın mevcut yerinin ilerisinde bulunan saat kulesinin civarında ekteki kroki ve uydu görüntüsünde gösterilen yerlerin Akdeniz Taksi Durağına bağlı çalışan taksilerin parklanma ve bekleme yapabilecekleri ve Akdeniz Taksi Durak Kabinin kurulumunun yapılacağı alan olarak, yine ekteki krokide gösterilen şekilde tahsis edilmesi talebi.
İncele

No: 2018-170
Karar T.: 19.07.2018
Genel Kurul Kararları
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 17.05.2018 tarih ve E.2018-1585 sayılı yazısı ile; Reyhanlı ilçe merkezinde herhangi bir taksi durağı bulunmadığından, vatandaşların taksi ihtiyacının karşılanması ve korsan taksicilik faaliyetinin önüne geçilmesi adına, Reyhanlı ilçesinde yeni yapılmakta olan Reyhanlı Devlet Hastanesinin civarında ticari taksi durağı kurulması talebi.
İncele