MİSYON & VİZYON

MİSYON

Bilimsel veriler ışığında teknolojik gelişmeleri takip ederek çağdaş kent yapısının oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

VİZYON

Kişi başına düşen yeşil alan miktarını çağdaş normlara taşımak, çocuklar ve gençler için güvenli oyun ve spor alanları ihdas etmek, mevcudu en iyi şekilde koruyarak  yeni yeşil alanlar oluşturmak, kentin estetiğini sağlayacak çalışmalar yapmak. Nitelikli ve sürdürülebilir bir tarım için gerekli tedbirleri alıp yatırım yapmak. 

Sonraki Sayfa