YEREL YÖNETİMLERDE İNOVASYON KAVRAMI VE UYGULAMALARININ YÖNETİMİ

Yerel Yönetimlerde inovasyon kavramı ve uygulamalarının yönetimi

 

Hedef Kitle : Üst Düzey Yerel Yönetim Temsilcileri

Süre : 3 Gün

Katılımcı Sayısı : 0930 - 1200 ve 1330 - 1600 (Toplam 6 grup)

Amaç :

İnovasyon, işlevselliğe ve süreçlerin akışına “farklı” bakabilenlerin geliştirdiği yenilikçi fikirlerin tanımlı değerlendirme süreçlerinden geçirilerek uygulamaya sokulmasıdır.

İnovasyon, herhangi bir organizasyonun gelişiminin ve rekabetinin kalbindedir. Devlet kurumları yerel yönetimler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, işletmeler ve hatta bireyler ayakta kalabilmek için gelişmelidirler.

Dünyada, şehirler çok hızlı oranlarda büyümektedir. 1910’da dünya nüfusunun %10’u şehirlerde yaşıyordu. Günümüzde yaklaşık olarak dünya nüfusunun %50’si şehirlerde yaşamaktadır . 2050 yılına kadar dünya nüfusunun %75’inin şehirlerde yaşayacağı öngörülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye nüfusunun %92’si il ve ilçelerde yaşıyor. Kentsel artan nüfus, daha fazla hizmet sunum gerek sinimi ve daha çok talep eden bir toplum yapısı ile yerel yönetimlerimiz karşılamaktadırlar. Şehirlerimizde çok farklı gelir gruplarının olduğu ve bunların eşit hizmet beklediği günümüzde, yerel yönetimlerimiz birçok güçlükle karşılaşmaktadır.

Günümüz dünyası daha karmaşık ve daha beklentinin olduğu bir dönemdir. İnsanların ve kurumların yerel yönetimlerden talepleri artmıştır. Bu talepleri karşılamak için Yerel yönetimlerin İnovasyon uygulamaları yapması, bilgi değeri yaratması, hizmet sunumunu ve kalite sini artırması gerekir.

Yerel Yönetimler, çözümleri HIZLI, UCUZ VE EKONOMİK olarak uygulamak için mevcut süreçleri ve hizmet yönetimlerini ele alarak, problem sahalarını tespit edip yeni stratejik yaklaşımla konuları değerlendirmek durumundadırlar.

Belediyelerimizde yeni yaklaşım sosyal yeniliktir, toplumsal sorunlara odaklanma ve insanlara yardım elini uzatmaktır. Gıda, Barınma ve Sağlık yardımlarının yanı sıra Belediyelerimiz su, temizlik, kanalizasyon, yollar, Kültürel etkinlikler ve bölgesel kalkınma gibi birçok alanda faaliyet göstermektedir.

Bu hizmetlerin tamamının yeni bir yaklaşımla ele alınmasında ve değerlendirilmesinde fayda görülmektedir. Bununla birlikte verimli iş süreçleri ve üretkenlik düşünülmelidir.

Günümüzün hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için kurumlarımızın, şirketlerimizin ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri ve yenilemeleri gerekmektedir.

Bu maksatla dünyada olan Yerel yönetim uygulamalarını ve değişimleri yakından izlem eli ve bu uygulamalardan ders çıkarmalıyız. Belediyeler, başka yerlerde başarılı olan inovasyonları çoğaltarak ve diğer kuruluşlarla yenilik için ortaklıklar kurarak fikirleri üretip yaratarak inovasyon yapmalıdır.

Bernard Shaw “Akıllı insan aklını kul lanır, daha akıllı insan başkalarının da aklını kullanır.” demiştir. Dünyadaki inovasyon uygula malarını izleyerek onların en iyi yaptıklarından ders almak ve aynı hataları yapmamak en uygun, ekonomik yoldur.

Eğitimcinin yazmış olduğu Etkili sunumda evrensel ilkeler ve uygulamaları kitabında bulunan Seçim Amaçlı Sunumların İçerik Hazırlanması konusunda inovasyon kavramının kullanılması ele alınacaktır.

Bu maksatla Yerel yönetimlerin üst düzey yöneticilerinin İnovasyon kavramını örnekleriyle anlamaları ve yerel yönetimlere nasıl aktaracağı konusunda bilgi sahibi olmaları, bu bilgiyi yerel seçimlerde kullanabilmeleri maksadıyla bu eğitim programı düzenlenmiştir.

Eğitimin İçeriği:

 • İnsan olarak beklentilerimiz nelerdir ?
 • İnova syon nedir ?
 • İnovasyonun 4 Türü
 • Kalkınmada İnovasyonun Önemi
 • Kalkınma ve rekabetin anahtarı inovasyon
 • Araştırma - Geliştirme
 • Ar-Ge ve İnovasyon İlişkisi
 • İnovasyon buluş - Ar-Ge değildir.
 • İnovasyonun ve Ar-Ge Planlaması ve Yönetimi
 • Amerika’yı yeniden keşfetmeyin
 • Yerel Yöne timlerde İnovasyon hangi alanlarda olabilir ?
 • Yönetim inovasyonu nedir?
 • Yöneticinin inovasyon alanlarında performans sorgulaması
 • İnovasyon için Yerel Yönetimlerde gereken kültür ve anlayış
 • Yerel Yönetimlerde inovasyon mükemmeliyet merkezinin kurulması
 • Soru sormak ve inovasyon bağıntısı

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fikret GÜZELLER

Biyografi

Öğrenim hayatına 1969 yılında Cumhuriyet İlköğretim okulu Artvin'de başlamış ve ailesinin taşınması nedeni ile ilk okul 4 ve 5 inci sınıfı  Hazım Tepeyran İlkokulunda okuyarak, Niğde'de mezun olmuştur. Atatürk Orta okuluna Niğde'de başlamış ve yine atama sonucu Ortaokul 3 üncü sınıfı Samsun Alaçam Orta okulunda tamamlamış ve liseden Samsun Alaçam lisesinden 1979 yılında mezun olarak Orta öğretimini tamamlamıştır.

Kara Harp Okulu Elektrik ve Elektronik Bölümünden 1983 yılında mezun Elektrik/Elektronik Mühendisidir. 1984 yılında Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler okulunda bir yıllık öğrenim ve eğitimini tamamlamıştır. Dil tarih coğrafya fakültesi Sinoloji (Çin Dili ve uygarlığı) bölümünde 1984 yılında öğrenimine başlamış ancak devamsızlık nedeni ile okuldan kaydı silinmiştir.

Kişisel gelişim isteğinin sonucu olarak   İzmir NATO Karargahında çalışırken Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisat Fakültesini bitirmiş, yüksek lisans öğrenimini ise Dokuz eylül üniversitesi Para ve Banka dalında tamamlamıştır. 2006 yılında Akdeniz üniversitesi İKTİSAT Doktora programına başlamış ancak iş hayatının yoğunluğundan dolayı ara vermek durumunda kalmıştır.

Bir yıl süren ileri seviyede yöneticilik öğrenimini ise uzaktan ve yüz yüze olmak üzere Kara Harp Akademisi Komutanlık ve Karargah Subaylığı programında tamamlamıştır. TUBITAK destekli eğitim proğramını başarı ile tamamlayarak Mentor sertifikasını alarak Mentor unvanını almıştır.

Silahlı Kuvvetlerde 22 yıl süren profesyonel hizmetini, Bölük komutanlığı ve Tabur komutanlığı seviyelerinde komutanlık ve plan subaylığı gibi değişik kadrolarda, 10 senesini ise NATO karargahlarında değişik pozisyonlarda çalışarak tecrübe ve bilgi birikimini zenginleştirmiştir.

Balkanlarda Kosova, Bosna-Hersek ve Arnavutluk’ta barışı destekleme harekatlarına katılmış ve 3 adet NATO madalyası ile ödüllendirilmiştir.

IZMIR NATO karargahı MEBS dairesinde Tatbikat, Harekat ve Eğitim Şube Müdürü olarak, NATO Rapid Deployable Corps – Turkey (NRDC-T) İstanbul karargahında MEBS plan subayı olarak çalışmış ve bu dönemler içinde bireysel ve birlik (toplu) eğitim planlama, bütçeleme, eğitimin icrası ve geri besleme faaliyetlerine katılmıştır.

Türk silahlı kuvvetlerinin ve NATO’nun yurt içinde ve yurt dışında; İtalya, Almanya, Fransa, Azerbaycan, Afganistan, Bosna-Hersek, Kosova, Norveç’te değişik kurs, tatbikat ve eğitimlerine katılmıştır.

2005 yılında NATO Rapid Deployable Corps – Turkey (NRDC-T) Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Şube Müdürlüğü görevinden Albay olarak emekli olduktan sonra Özel sektörde Genel Müdür, Danışman ve İhracat yöneticisi olarak 8,5 yıl süre ile çalışmıştır, Bu süre içinde yönetici olarak, üretim planlama, satın alma, bütçeleme, lojistik planlama, maliyet, satış,ihracat ve yurt dışı fuarlara katılım gibi bir çok alandaki tecrübesini artırma ve deneyimlerini çalıştığı firmalara taşıma fırsatını yakalamıştır.

Teknik alandaki eğitim/öğretimi ile başlayan çalışma hayatında; Muhabere Elektronik ve bilgi sistemlerin gerek sabit gerekse Mobil olan tesis ve cihazlarının işletme, işletme, bakım, onarım, ulaştırma, depolama gibi geniş bir perspektifte ve farklı seviyede olan tecrübelerini, sosyal alandaki ekonomi alanındaki öğretim ile birleştirmiş ve bunun sonucu olarak konuları çok yönlü değerlendirme avantajına sahip olmuştur.

Plastik sektöründe yayın yapan dergilerde yönetim konusu ile ilgili bir çok yazısı yayınlanmıştır. Etkili sunumda evrensel ilkeler ve uygulamaları isimli kitabı yayınlanmıştır.

Ürgüp, 1962 doğumlu olan Fikret GUZELLER evli ve 1 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.Firma ve kurumların hizmetine sunmaya devam etmektedir.

 

04 Ekim 2018