Başkan'ın Mesajı | H.B.B.
Başkan'ın Mesajı

Hatay, Ortadoğu’nun komşuluğunda olan Anadolu ile iç içe yüzyıllarca ticaret merkezi olmuş; Hac ve İpek yollarının geçtiği ilk olimpiyatların yapıldığı ve birçok ev sahipliği yapmış çok özel bir şehir. Bu kadar tarih, kültür ve medeniyet birikimi olan bir şehrin yerleşik hayatı 40 bin yıl öncesine kadar gidebiliyor.