HABERLER | H.B.B.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, Hatay’ın 15 ilçesinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
 
KentestetiğinebüyükönemvererekilgenelindekavşaklarveanaarterlerolmaküzereşehrindörtbiryanındaçalışmalarınısürdürenHBBekipleri,DörtyolilçesindeAbdiİpekçiCaddesikauçukşekillibudamaçalışması,CennetAnaCaddesi,YeşilköyAtatürkParkı,OnbaşıGöbeği,AliİhsanBölükbaşıBulvarı,AbdiİpekçiCaddesi(Adliyeönü)veHacıBayramTürkoğlubulvarındaortarefüjvekaldırımlardaçimbiçmeçalışmasıgerçekleştirdi.
Ekipler,23NisanİlköğretimOkuluveYeşilköyAtatürkParkı’ndadaçimbiçmeçalışmalarınınardındançocukoyungrubundadezenfeksiyonvemıntıkatemizliğigerçekleştirdi.
 
HacıBayramTürkoğluBulvarıyürüyüşyolundariskoluşturanağaçlarındallarındabudamaçalışmalarıgerçekleştirenekipler,ÖzerliMahallesigöbeğindebulunanhavuzutemizledi.