GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Birimimiz 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda alınan Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11.09.2014 tarih ve 117 sayılı kararı alınan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Kuruluş, görev, çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelikte sayılan iş ve işlemlerini yürütmektedir. 

Sonraki Sayfa