GÖREV VE SORUMLULUKLAR

• Halkın belediye hizmetlerine erişiminin arttırılması için Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası yapılması ve Lokal Hizmet Noktaları oluşturulması
• Kültür ve Sanat faaliyetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi ve bu amaca uygun şekilde il genelinde kültür merkezleri ve yaşam komplekslerinin kurulması ve yaygınlaştırılması
• İhtiyaç duyulan yerleşim bölgelerimizde tekil yada entegre Açık-Kapalı Otopark, Pazar Yeri ve Kent Meydanlarını içeren alanlar ve tesisler oluşturulması
• İlin bütününü kapsayacak şekilde, yöre yaşayanlarının toplanma, meslek eğitimi, geleneksel merasim vb. ihtiyaçları ile mahallî idari hizmet faaliyetlerine yönelik Çok Amaçlı Salon gibi Sosyal Donatı Alanları vb. tesislerin oluşturulması ve mevcut tesislerin, eğitim kurumları ile ibadethanelerin restorasyonlarının yapılması
• Yetki alanları çerçevesinde Asfalt Kaplamalı yolların bakım ve onarım çalışmalarının yapılması
• Yetki alanları çerçevesinde asfalt kaplamalı yeni yol yapımlarının gerçekleştirilmesi
• İl genelinde Uluslararası Standartlara uygun Hayvan Pazarları ve Mezbahana Tesisleri sayılarının arttırılması
• İlimizin bütününe hizmet eder nitelikte Hayvanat Bahçesi ve Hayvan Barınakları yapılması
• Kent içi trafik akış verimliliğini sağlamak amacıyla uygulamalar gerçekleştirilmesi
• Nehir ve derelerin denize taşıdığı atıklar ile sahil şeritlerinin kirlenmesinin önlenmesi

Sonraki Sayfa