İÇ DENETİM BİRİMİ

Kurumun yönetim yapısı, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin yeterliliği ve etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek suretiyle kurumsal faaliyetlere değer katmak, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ve üst yönetimin hesap verme sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olmak ve kurumun faaliyet, işlem, sistem ve süreçlerine ilişkin makul güvence vermektir.

MİSYON & VİZYON

MİSYON

Kurumun yönetim yapısı, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin yeterliliği ve etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek suretiyle kurumsal faaliyetlere değer katmak, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ve üst yönetimin hesap verme sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olmak ve kurumun faaliyet, işlem, sistem ve süreçlerine ilişkin makul güvence vermektir.

VİZYON

Doğruluk ve sorumluluk duygusuyla görevini en iyi şekilde yapan, görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip, çalışmaları örnek alınan; önleyici, tespit edici ve yönlendirici önerilerde bulunarak ulusal ve uluslararası standartlara uygun denetim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri sunan etkili bir iç denetim birimi olmaktır.

İLETİŞİM

Adres
Hatay Büyükşehir Belediyesi Merkez Bina Kat:2 ve Kat:6.
Eposta
ualtun@hatay.bel.tr obagdadioglu@hatay.bel.tr