ANTAKYA KATI ATIK DEPOLAMA SAHASI

Antakya Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nın atık miktarı 98 ton/gün olarak planlanmış,daha sonra 250 ton/gün olarak revize edilmiş fakat bugün itibariyle 700 ton/gün atık gelmesi sebebiyle sahanın ömrü hemen hemen dolmak üzeredir. Ancak, yaptığımız Revize projeyle hem sahanın ömrünü (yeni saha tamamlanıncaya kadar) yaklaşık bir yıl uzatıyor hem de sahanın kapatılması ve rehabilitasyonunu gerçekleştirmiş olacağız.