İş Akış Şemaları

İç Denetim Birimi İş Akış Şemaları

İş Akış Şemaları
Fileİş Akış Şeması - İzleme Faaliyeti
Fileİş Akış Şeması - Plan Program Hazırlık Süreci
Fileİş Akış Şeması - Denetim Faaliyeti
Fileİş Akış Şeması - Danışmanlık Faaliyeti