İç Denetim Birimi

İç Denetim Birimi

Özkan BAĞDADİOĞLU

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı-Soyadı                      : Özkan BAĞDADİOĞLU            

Doğum Yeri ve Tarihi   : Almanya-18.04.1980    

Tel                                    :0 537 981 89 19

Mail                                 :ozkansbf@hotmail.com

 

EĞİTİM BİLGİLER

Bitirdiği İlkokul ve mezuniyet yılı: Hatay Haydar Mursaloğlu İlkokulu/1991 

Bitirdiği Lise ve mezuniyet yılı     : Hatay Osman Ötken Anadolu Lisesi/1998

Bitirdiği Üniversite/bölüm ve mezuniyet yılı:Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü/2002

 

İŞ TECRÜBESİ

Kurum                                                          Tarih Aralığı                                                 Görevi

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı                   Ağustos-2003/Ağustos-2007           Gelir Uzman Yard.

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı                   Ağustos-2007/Ocak-2009                  Gelir Uzmanı

Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı                 Ocak-2009/Eylül-2015                        Gelir Uzmanı

Hatay Büyükşehir Belediyesi                    Eylül-2015/….devam ediyor                 İç Denetçi

 

SERTİFİKA BİLGİSİ

Sertifika adı                                                                           Sertifika alınan Kurum

Kamu İç Denetçilik Sertifikası                                                Hazine ve Maliye Bakanlığı

EFQM Eğiticilik Sertifikası                                                       Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

YABANCI DİL BİLGİSİ

Bilinen Yabancı Dil                                             Seviyesi                                    YDS Puanı

İngilizce                                                             İyi Seviye                                      78

Almanca                                                          Giriş Seviyesi                                      -

 

EĞİTİM VERDİĞİ UZMANLIK ALANLARI

-Belediye Gelirleri Süreci

-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun

-213 sayılı Vergi Usul Kanunu

-İç Kontrol-İç Denetim

-Harcama Hukuku

-Kamu İhale Süreci

-Doğrudan temin süreci

-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

-Taşınmaz yönetimi

-Taşınır Mal süreci

 

ÜYELİKLER

-Mülkiyeliler Birliği

-Kamu İç Denetçileri Derneği

-Türkiye İç Denetim Enstitüsü

-Osman Ötken Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği