Announcements

Announcements
Tarih: 05.12.2024
Taşınır/Taşınmaz satış ilanı
No: 7
Tarih: 09.07.2024
H.B.B TEMMUZ/2024 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİNE AİT EK
No: 7
Tarih: 05.07.2024
H.B.B TEMMUZ/2024 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT DUYURU
No: 02
Tarih: 26.06.2024
Hatay İli Hassa İlçesi Girne Mahallesi 1 Nolu Gecekondu Önleme Bölgesine ilişkin hazırlanan ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri
No: 01
Tarih: 26.06.2024
Hatay İli Hassa İlçesi Gülpınar Mahallesi 1 Nolu Gecekondu Önleme Bölgesine ilişkin hazırlanan ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri
No: 20 HAZİRAN 2024 -26 HAZİRAN 2024 TARİHLERİ ARASINDAKİ FİYAT LİSTESİ
Tarih: 24.06.2024
20 HAZİRAN 2024 -26 HAZİRAN 2024 TARİHLERİ ARASINDAKİ FİYAT LİSTESİ
Tarih: 12.06.2024
Hatay Büyükşehir Belediye Encümeninin 04.06.2024 tarih ve 131 sayılı kararı ile parselasyon planı onaylanan Belen İlçesi Halilbey kayıtlı 484 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu parseller ile 484 ada 13 ile gösterilen yoldan ihdas alanında yapılan imar uygulamasına ilişkin belgeler
Tarih: 10.06.2024
Kayyımlık & Kira İhale İlanı
No: 6
Tarih: 07.06.2024
H.B.B. HAZİRAN/2024 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİNE AİT DUYURU
Tarih: 05.06.2024
Açık Artırmalı E-Satış İhale İlanı
No: 02
Tarih: 29.05.2024
Hatay İli, İskenderun İlçesi Akçay Mahallesinde bulunan 1314 ada 18 numaralı parselin Sanayi Alanı olarak, Aşkarbeyli Mahallesinde bulunan 6564 numaralı parselin Sağlık Alanı olarak planlanması amaçlı hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
No: 01
Tarih: 29.05.2024
Hatay İli, Kumlu İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 130 ada 16 numaralı parseldeki Eğitim Tesis Alanını genişletilmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
Tarih: 24.05.2024
TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI
Tarih: 21.05.2024
İrtifak Hakkı İhale İlanı
No: 5
Tarih: 06.05.2024
H.B.B. MAYIS/2024 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİNE AİT DUYURU
No: 4
Tarih: 11.04.2024
H.B.B NİSAN/2024 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT DUYURU
No: 3
Tarih: 01.03.2024
MART/2024 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM
Tarih: 12.02.2024
C Plaka İhale İlanı
No: E140
Tarih: 08.02.2024
İrtifak hakkı ihale ilan metni Erzin Yukarıburnaz Mh. 585 ada 142 parsel
No: 2
Tarih: 07.02.2024
H.B.B. ŞUBAT/2024 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM
No: 123456
Tarih: 24.01.2024
Hassa Belediye Başkanlığı Açık Artırma İhalesi
No: 1
Tarih: 05.01.2024
H.B.B OCAK/2024 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT DUYURU
No: 12
Tarih: 01.12.2023
ARALIK/2023 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM
No: 12
Tarih: 30.11.2023
ERZİN İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZ İHALE İLANI
No: 7819371
Tarih: 07.11.2023
Hassa İlçesine bağlı, Çınarbaşı Mahallesinde bulunan, mülkiyetlerin pazarlık usulüyle irtifak hakkı ihaleleri
No: 11
Tarih: 03.11.2023
KASIM/2023 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM
No: 10
Tarih: 06.10.2023
EKİM/2023 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM
No: 9
Tarih: 08.09.2023
EYLÜL/2023 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM
No: 8
Tarih: 07.08.2023
H.B.B AĞUSTOS/2023 AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINA AİT DUYURU
No: 7
Tarih: 07.07.2023
H.B.B TEMMUZ/2023 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTINA AİT DUYURU