Announcements

Announcements
Tarih: 23.11.2022
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13.10.2022 TARİH VE 312 SAYILI KARAR EKİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İLANI
No: E-43687203-000-2022-1844
Tarih: 22.11.2022
Mülkiyeti Belediyemize ait olan 7 Adet kafe ve büfenin Belediyemiz tarafından 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi hükmünce 5 (beş) yıllığına kiralama ihalesi
No: E-43687203-000-2022-1841
Tarih: 22.11.2022
Hatay İli Antakya İlçesi Saraycık Mahallesi 1793,2191,2251,2253 ve 4090 numaralı parseller üzerindeki Antakya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan 25 adet iş yerlerinin işletme haklarının Belediyemiz tarafından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre 5 (Beş) yıllığına açık arttırma usulüyle kiralama ihalesi
No: E-43687203-000-2022-1798
Tarih: 21.11.2022
Hatay Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Antakya İlçesi Kuruyer Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve onaylı imar planında 15.00 m.lik yol güzergahında kalan 287 Ada 1 Parsel, 286 Ada 1 ve 2 Parsel, 282 Ada 1 Parsel, 281 Ada 1 Parsel, 280 Ada 1 Parsel, 252 ada 19, 23, 24, 30, 31 ve 32 Parsel, 251 Ada 1, 4, 12, 13, 14 ve 17 Parsel ile 250 Ada 35, 36, 38, 39 ve 40 Parsel nolu taşınmazların aynı kanunun 31.maddesi gereği 15 (on beş) gün süreyle ilan edilmesi ihalesi
Tarih: 17.11.2022
Hatay Büyükşehir Belediye Encümeninin 15.11.2022 tarih ve 926 sayılı kararı ile Parselasyon Planı onaylanan Arsuz ilçesi Aşağı Kepirce kayıtlı 2640 ada 28 nolu parsel; 2642 ada 1, 2, 3 nolu parsellerdeki İmar Uygulamasına ilişkin belgeler
Tarih: 10.11.2022
Hatay Büyükşehir Belediye Encümeninin 08.11.2022 tarih ve 901 sayılı kararı ile Parselasyon Planı onaylanan Erzin ilçesi Bahçelievler 757 ada 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 nolu parsellerdeki İmar Uygulamasına ilişkin belgeler
No: 11
Tarih: 07.11.2022
H.B.B. KASIM/2022 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI NA AİT GÜNDEM
Tarih: 04.11.2022
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2022 tarih ve 317 sayılı karar eki Plan Değişikliği İlanı
Tarih: 04.11.2022
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2022 tarih ve 302 sayılı karar eki Plan Değişikliği İlanı
Tarih: 02.11.2022
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2022 tarih ve 300 sayılı karar eki plan değişikliği ilanı
Tarih: 02.11.2022
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2022 tarih ve 80 sayılı karar eki plan değişikliği ilanı
Tarih: 01.11.2022
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2022 tarih ve 309 sayılı karar eki plan değişikliği ilanı
Tarih: 01.11.2022
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2022 tarih ve 311 sayılı karar eki plan değişikliği ilanı
Tarih: 28.10.2022
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2022 tarih ve 303 sayılı karar eki plan değişikliği ilanı
Tarih: 28.10.2022
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2022 tarih ve 299 sayılı karar eki plan değişikliği ilanı
Tarih: 28.10.2022
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2022 tarih ve 306 sayılı karar eki Plan Değişikliği İlanı
Tarih: 28.10.2022
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2022 tarih ve 316 sayılı karar eki Plan Değişikliği İlanı
Tarih: 28.10.2022
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2022 tarih ve 301 sayılı karar eki plan ilanı
Tarih: 28.10.2022
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2022 tarih ve 310 sayılı karar eki Plan Değişikliği ilanı
Tarih: 28.10.2022
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2022 tarih ve 318 sayılı karar eki plan değişikliği ilanı
No: E-78925071-000-2022-4489
Tarih: 11.10.2022
Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 25.10.2022 tarihinde yapılacak olan 21/11/2017 tarih ve 2017-316 sayılı kararına istinaden, 10 (on) yıl süreyle Samandağ İlçesi, Atatürk parkı civarında bulunan Taksi durağında 8 (sekiz) adet ticari taksi işletmeciliğinin ayrı ayrı işletme hakkının Belediyemiz tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile ihale ilanı
No: E-78925071-000-2022-4478
Tarih: 11.10.2022
Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 25.10.2022 tarihinde yapılacak olan 3/11/2021 tarih ve 20-2021-242 sayılı kararına istinaden, Antakya ve Arsuz İlçeleri arası güzergahta toplu taşıma hizmeti verecek 10 (on) araçlık toplu taşıma işletme hakkının ayrı ayrı ihale edilmesi işinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre ‘’Açık Teklif Usulü’’ 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesine ilişkin ihale ilanı
No: 7477
Tarih: 10.10.2022
Mülkiyeti Hassa Belediyesine ait olan tapunun Hatay İli Hassa İlçesi Karşıyaka ve Ardıçlı (Şükrükanatlı) Mahallesinde bulunan 17 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre satışa çıkarılmıştır.
No: 10
Tarih: 07.10.2022
H.B.B. EKİM/2022 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI NA AİT GÜNDEM
No: E-43687203-000-2022-1558
Tarih: 06.10.2022
Hatay Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı 25 Ekim 2022 tarihinde saat: 14:00 de yapılacak olan Reyhanlı İlçesi Fidanlık Mahallesi Sebze hali etrafında bulunan 9-10 nolu (15 + 15 toplam 30 m2) ve 33-36 nolu (15 + 15 toplam 30 m2) dükkanların, Belediyemiz tarafından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 Maddesine göre 5 (Beş) yıllığına açık arttırma usulüyle kiralama ihalesi ilanı
No: E-43687203-000-2022-1404
Tarih: 06.09.2022
Hatay Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı 20 Eylül 2022 tarihinde saat: 14:00 de Reyhanlı İlçesi Bayır Mahallesi 141 - 142 Nolu parseller üzerinde 1235 m2 Alana sahip Reyhanlı Mezbahanesinin işletme haklarının Belediyemiz tarafından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre 5 (Beş) yıllığına açık arttırma usulüyle kiralama ihalesi ilanı
No: 9
Tarih: 05.09.2022
H.B.B. EYLÜL/2022 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI NA AİT GÜNDEM
No: E-59158434-105.04-2022-4873
Tarih: 29.08.2022
2022 Yılı Hatay Büyükşehir Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Tembihnamesi
No: E-43687203-000-2022-1329
Tarih: 24.08.2022
Hatay Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı 13 Eylül 2022 tarihinde saat: 14:00 de Antakya İlçesi Saraycık Mahallesi 1793,2191,2251,2253 ve 4090 numaralı parseller üzerindeki Antakya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan aşağıda tabloda bilgileri yazılı 25 adet iş yerlerinin işletme haklarının Belediyemiz tarafından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre 5 (Beş) yıllığına açık arttırma usulüyle kiralama ihalesi ilanı
No: 8
Tarih: 05.08.2022
AĞUSTOS/2022 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ