Organization Chart

Hatay Metropolitan Municipality Organization Chart

Organization Chart
 • Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı
  • Teftiş Kurulu Başkanlığı
  • Hukuk Müşavirliği
  • İç Denetim Birimi
  • Özel Kalem Müdürlüğü
  • Genel Sekreter Nihat TAZEARSLAN
   • İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
   • Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
   • Genel Sekreter Yardımcısı Metin AÇIK
    • Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
    • Zabıta Dairesi Başkanlığı
    • İtfaiye Dairesi Başkanlığı
    • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
    • İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
    • Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
    • Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı
   • Genel Sekreter Yardımcısı İhsan ÇAKAR
    • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
    • Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
    • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
    • Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
    • Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
    • İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
   • Genel Sekreter Yardımcısı Bülent OK
    • Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
    • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
    • Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
    • Ulaşım Dairesi Başkanlığı
   • Genel Sekreter Yardımcısı Taygun CANTÜRK