Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

Gülseren MALCI

 

 

 

 

 

Gülseren MALCI

Mali Hizmetler Daire Başkanı

Doğum Tarihi ve Yeri : 08.01.1969 – Hatay/Antakya

Unvanı : Mali Hizmetler Dairesi Başkanı

Eğitim Bilgileri : İktisat Fakültesi (Lisans)

Adres : Hatay Büyükşehir Belediyesi

16.09.1992 tarihinde Antakya Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğünde göreve başladım. 1996 -2007 tarihleri arasında Gelir Müdürlüğünde çalıştım. 2008-2014 tarihlerinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olarak görev yaptım.

2014 yılında Hatay Büyükşehir Belediyesi bağlı idaresi Hatay HATSU Hatay Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünde Strateji Daire Başkanlığı görevine atandım. 21.05.2014 Hatay Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü olarak görev yaptım. 01.12.2014 yılında da Hatay Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanı görevine atandım. Halen Mali Hizmetler Dairesi Başkanı olarak göreve devam etmekteyim.

Evli ve iki çocuk annesiyim.

 

DİĞER BİLGİLER

2007 Yılı Bilgisayar İşletmeciliği Programı

2008 Yılı ISO 9001-200 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

2008 Yılı İç Kalite Tetkikçisi Sertifikası

2010 Yılı Kamu İhale Kurumu İhale Mevzuatı Eğitim Programı

2013 yılı Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Eğitimi senifikası

2013 yılı Milli Eğitim Bakanlığı İngilizce Programı Eğitim ( 120 saat ) Belgesi Sertifikası 2015 yılı Bilişim Eğitim Kültür ve araştırma Derneğinin " 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu. 501 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol Mevzuatı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu " Eğitim Sertifikası

2015 yılı T.C. Türkiye Orta Doğun Amme İdaresi Enstitüsü " Yerel Yönetimlerde Denetim Eğitimi " Katılım Sertifikası

2015 yılı Mahalli İdareler Hizmet Demeği Eğitim Sertifikası

2016 yılı MCC Liderlik ve Takım Çalıştayı Eğitimi

Şube Müdürleri