İlanlar

İlanlar
Tarih: 13.09.2023
Hatay Büyükşehir Belediye Encümeninin 12/09/2023 tarih ve 131 sayılı kararı ile Parselasyon Planı onaylanan Hatay ili Dörtyol ilçesi Ocaklı kayıtlı 144, 145, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 163, 164, 165, 167, 170, 171, 249, 255, 806, 807, 808, 809, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1285, 1286, 1287, 1337, 1339, 1341 nolu parsellerdeki İmar Uygulamasına ilişkin belgeler.
Tarih: 13.09.2023
Hatay Büyükşehir Belediye Encümeninin 12/09/2023 tarih ve 130 sayılı kararı ile Parselasyon Planı onaylanan Hatay ili Erzin ilçesi Mahmutlu kayıtlı 806 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 19, 38, 39, 40, 41 nolu parsellerdeki İmar Uygulamasına ilişkin belgeler.
Tarih: 13.09.2023
Hatay Büyükşehir Belediye Encümeninin 05/09/2023 tarih ve 123 sayılı kararı ile Parselasyon Planı onaylanan Hatay ili Erzin ilçesi Bahçelievler kayıtlı 757 Ada 15, 16, 17, 18, 19, 20, 75, 76, 88, 89, 93, 96, 97, 98, 99, 100 nolu parsellerdeki İmar Uygulamasına ilişkin belgeler.
Tarih: 13.09.2023
Hatay Büyükşehir Belediye Encümeninin 05/09/2023 tarih ve 121 sayılı kararı ile Parselasyon Planı onaylanan Hatay ili Erzin ilçesi Hürriyet kayıtlı 678 Ada 19, 21, 22, 25, 26, 28 nolu parseller; 679 Ada 11, 12, 13, 14 nolu parsellerdeki İmar Uygulamasına ilişkin belgeler.
Tarih: 13.09.2023
Hatay Büyükşehir Belediye Encümeninin 12/09/2023 tarih ve 128 sayılı kararı ile Parselasyon Planı onaylanan Hatay ili Dörtyol ilçesi Özerli kayıtlı eski 179 Ada 4, 5, 6 (Yeni parsel numaraları sırasıyla 1514 Ada 8, 7, 6) nolu parsellerdeki İmar Uygulamasına ilişkin belgeler.
Tarih: 13.09.2023
Hatay Büyükşehir Belediye Encümeninin 05/09/2023 tarih ve 124 sayılı kararı ile Parselasyon Planı onaylanan Hatay ili Erzin ilçesi Hürriyet kayıtlı 671 Ada 1, 2, 3 nolu parsellerdeki İmar Uygulamasına ilişkin belgeler.
Tarih: 13.09.2023
Hatay Büyükşehir Belediye Encümeninin 12/09/2023 tarih ve 129 sayılı kararı ile Parselasyon Planı onaylanan Hatay ili Erzin ilçesi Hürriyet kayıtlı 160 Ada 9, 10, 11 nolu parseller; 236 Ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 nolu parseller; 720 Ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 36, 37 nolu parsellerdeki İmar Uygulamasına ilişkin belgeler.
Tarih: 13.09.2023
Hatay Büyükşehir Belediye Encümeninin 05/09/2023 tarih ve 120 sayılı kararı ile Parselasyon Planı onaylanan Hatay ili Dörtyol ilçesi Özerli kayıtlı eski 153 Ada 24, 28, 29, 40, 74, 75, 82, 95, 96, 134, 136, 137, 140 (Yeni parsel numaraları sırasıyla 1532 Ada 29, 37, 35, 36, 28, 30, 38, 40, 39, 32, 33, 34, 31) nolu parsellerdeki İmar Uygulamasına ilişkin belgeler.
Tarih: 13.09.2023
Hatay Büyükşehir Belediye Encümeninin 05/09/2023 tarih ve 122 sayılı kararı ile Parselasyon Planı onaylanan Hatay ili Erzin ilçesi Hürriyet kayıtlı 689 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 nolu parsellerdeki İmar Uygulamasına ilişkin belgeler.
No: 9
Tarih: 08.09.2023
EYLÜL/2023 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM
No: E-78925071-251.02-2023-1801
Tarih: 06.09.2023
Arsuz İlçesi sınırları içerisinde yer alan Arsuz Taksi Durağının 19.03.2019 tarih ve 2019/86 sayılı UKOME Kararı ile 10 (on) adet taksi işletmesinin, tek tek işletme hakkının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile 10 (on) yıl süreli kiraya verilmesi ilanı
No: 8
Tarih: 07.08.2023
H.B.B AĞUSTOS/2023 AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINA AİT DUYURU
No: 7
Tarih: 07.07.2023
H.B.B TEMMUZ/2023 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTINA AİT DUYURU
No: 6
Tarih: 05.06.2023
H.B.B HAZİRAN/2023 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT MECLİS GÜNDEMİ
No: 5
Tarih: 05.05.2023
H.B.B MAYIS/2023 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT DUYURU
No: 4
Tarih: 07.04.2023
H.B.B NİSAN/2023 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT DUYURU
No: 2
Tarih: 03.02.2023
H.B.B. ŞUBAT/2023 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI NA AİT GÜNDEM
Tarih: 23.01.2023
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek-14. maddesi gereğince trafikten men edilen ve sahipleri tarafından teslim alınmayan ve Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tasfiye edilmek üzere çeşitli tarihlerde Müdürlüğümüze bildirilen Üçel Yediemin Otoparkında bulunan 12 adet motosiklet ve motorlu bisiklet satiş ihalesi,
Tarih: 15.01.2023
Mülkiyeti Hassa Belediye Başkanlığına ait olan tapunun Hatay İli, Hassa İlçesi, Ardıçlı (Şükrükanatlı) Mahallesinde bulunan 25 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre satışa çıkarılmıştır.
No: 1
Tarih: 06.01.2023
H.B.B.OCAK/2023 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI NA AİT GÜNDEM
Tarih: 05.01.2023
İrtifak hakkı ihaleleri
No: 12
Tarih: 05.12.2022
H.B.B. ARALIK/2022 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI NA AİT GÜNDEM
No: 11
Tarih: 07.11.2022
H.B.B. KASIM/2022 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI NA AİT GÜNDEM
No: E-78925071-000-2022-4489
Tarih: 11.10.2022
Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 25.10.2022 tarihinde yapılacak olan 21/11/2017 tarih ve 2017-316 sayılı kararına istinaden, 10 (on) yıl süreyle Samandağ İlçesi, Atatürk parkı civarında bulunan Taksi durağında 8 (sekiz) adet ticari taksi işletmeciliğinin ayrı ayrı işletme hakkının Belediyemiz tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile ihale ilanı
No: E-78925071-000-2022-4478
Tarih: 11.10.2022
Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 25.10.2022 tarihinde yapılacak olan 3/11/2021 tarih ve 20-2021-242 sayılı kararına istinaden, Antakya ve Arsuz İlçeleri arası güzergahta toplu taşıma hizmeti verecek 10 (on) araçlık toplu taşıma işletme hakkının ayrı ayrı ihale edilmesi işinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre ‘’Açık Teklif Usulü’’ 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesine ilişkin ihale ilanı
No: 7477
Tarih: 10.10.2022
Mülkiyeti Hassa Belediyesine ait olan tapunun Hatay İli Hassa İlçesi Karşıyaka ve Ardıçlı (Şükrükanatlı) Mahallesinde bulunan 17 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre satışa çıkarılmıştır.
No: 10
Tarih: 07.10.2022
H.B.B. EKİM/2022 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI NA AİT GÜNDEM
No: E-43687203-000-2022-1558
Tarih: 06.10.2022
Hatay Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı 25 Ekim 2022 tarihinde saat: 14:00 de yapılacak olan Reyhanlı İlçesi Fidanlık Mahallesi Sebze hali etrafında bulunan 9-10 nolu (15 + 15 toplam 30 m2) ve 33-36 nolu (15 + 15 toplam 30 m2) dükkanların, Belediyemiz tarafından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 Maddesine göre 5 (Beş) yıllığına açık arttırma usulüyle kiralama ihalesi ilanı
No: E-43687203-000-2022-1404
Tarih: 06.09.2022
Hatay Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı 20 Eylül 2022 tarihinde saat: 14:00 de Reyhanlı İlçesi Bayır Mahallesi 141 - 142 Nolu parseller üzerinde 1235 m2 Alana sahip Reyhanlı Mezbahanesinin işletme haklarının Belediyemiz tarafından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre 5 (Beş) yıllığına açık arttırma usulüyle kiralama ihalesi ilanı
No: 9
Tarih: 05.09.2022
H.B.B. EYLÜL/2022 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI NA AİT GÜNDEM