İlanlar

İlanlar
Tarih: 29.09.2022
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09 09 2022 TARİH VE 257 SAYILI KARAR EKİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İLANI
Tarih: 29.09.2022
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09 09 2022 TARİH VE 258 SAYILI KARAR EKİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI İLANI
Tarih: 29.09.2022
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2022 tarih ve 245 sayılı karar eki Plan Değişikliği ilanı
Tarih: 29.09.2022
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09 09 2022 ATRİH 246 SAYILI KARAR EKİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İLANI
Tarih: 29.09.2022
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09 09 2022 TARİH VE 268 SAYILI KARAR EKİ PLAN İLANI
No: 0
Tarih: 27.09.2022
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2022 tarih ve 253 sayılı karar eki Nazım İmar Planı ilanı
No: 0
Tarih: 27.09.2022
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2022 tarih ve 266 sayılı karar eki Plan Değişikliği İlanı
No: 0
Tarih: 27.09.2022
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2022 tarih ve 250 sayılı karar eki Plan Değişikliği İlanı
No: 0
Tarih: 26.09.2022
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2022 tarih ve 248 sayılı karar eki Plan Değişikliği İlanı
No: 0
Tarih: 23.09.2022
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2022 tarih ve 249 sayılı karar eki plan ilanı
No: 0
Tarih: 23.09.2022
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2022 tarih ve 265 sayılı karar eki plan değişikliği ilanı
No: 0
Tarih: 23.09.2022
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2022 tarih ve 252 sayılı karar eki plan değişikliği ilanı
No: E-43687203-000-2022-1404
Tarih: 06.09.2022
Hatay Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı 20 Eylül 2022 tarihinde saat: 14:00 de Reyhanlı İlçesi Bayır Mahallesi 141 - 142 Nolu parseller üzerinde 1235 m2 Alana sahip Reyhanlı Mezbahanesinin işletme haklarının Belediyemiz tarafından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre 5 (Beş) yıllığına açık arttırma usulüyle kiralama ihalesi ilanı
No: 9
Tarih: 05.09.2022
H.B.B. EYLÜL/2022 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI NA AİT GÜNDEM
No: E-59158434-105.04-2022-4873
Tarih: 29.08.2022
2022 Yılı Hatay Büyükşehir Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Tembihnamesi
No: E-43687203-000-2022-1329
Tarih: 24.08.2022
Hatay Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı 13 Eylül 2022 tarihinde saat: 14:00 de Antakya İlçesi Saraycık Mahallesi 1793,2191,2251,2253 ve 4090 numaralı parseller üzerindeki Antakya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan aşağıda tabloda bilgileri yazılı 25 adet iş yerlerinin işletme haklarının Belediyemiz tarafından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre 5 (Beş) yıllığına açık arttırma usulüyle kiralama ihalesi ilanı
No: 8
Tarih: 05.08.2022
AĞUSTOS/2022 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ
No: 6
Tarih: 24.06.2022
HAZİRAN/2022 AYI 2. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ
No: 6
Tarih: 13.06.2022
H.B.B HAZİRAN/2022 AYI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ
No: 6
Tarih: 03.06.2022
H.B.B HAZİRAN/2022 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM
Tarih: 13.05.2022
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2022 tarih ve 116 sayılı karar eki plan değişikliği ilanı
Tarih: 11.05.2022
Şefliğimizce 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulüyle, taşınmazların yapılacak kiralanmasına ilişkin ihale ilan metni
No: 5
Tarih: 09.05.2022
H.B.B MAYIS/2022 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ
Tarih: 28.04.2022
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2022 tarih ve 118 sayılı karar eki plan değişikliği ilanı
Tarih: 28.04.2022
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2022 tarih ve 117 sayılı karar eki plan değişikliği ilanı
Tarih: 14.04.2022
Mülkiyeti Hassa Belediyesine ait olan tapunun Hatay İli Hassa İlçesi Ardıçlı (Şükrükanatlı) Mahallesinde bulunan 19 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre satışa çıkarılmıştır.
No: 4
Tarih: 08.04.2022
H.B.B NİSAN/2022 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ
Tarih: 07.03.2022
Enkaz bedeli karşılığında yıkım işi ihalesi.
No: 3
Tarih: 04.03.2022
H.B.B MART/2022 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ
No: E-86039450-823.02-26041
Tarih: 24.02.2022
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazların ihalesine ilişkin ilan
xİş ilanı