İlanlar

İlanlar
Tarih: 26.02.2024
Samandağ İlçesi Batıayaz Mahallesinde bulunan 3420 ada 14, 15 ve 16 nolu parsellerin Düşük Yoğunluk Gelişme Konut Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
No: 03
Tarih: 23.02.2024
Defne İlçesi Ballıöz Mahallesinde bulunan 143 ada 4 ve 5 numaralı parseller Nazım imar Planı Değişikliği
No: 02
Tarih: 23.02.2024
Antakya İlçesi, Alazi Mahallesinde bulunan 142 ada 41 numaralı parseller Nazım İmar Planı Değişikliği
No: 04
Tarih: 23.02.2024
Kumlu İlçesi Müşrüflü Mahallesinde bulunan 80, 117 ve 157 numaralı parsellere ilişkin Çevre Düzeni Planı Değişikliği
No: 01
Tarih: 23.02.2024
Antakya İlçesi Bohşin Mahallesinde bulunan 757 Numaralı Parsel Nazım İmar Planı Teklifi
No: E-43687203-000-2024-281
Tarih: 21.02.2024
Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğunda bulunan; İlimiz, Antakya, Reyhanlı, Defne ve Erzin ve Arsuz ilçelerindeki ilan metninde bilgileri yazılı 6 adet iş yeri ve 1 Adet Parsel Belediyemiz tarafından ayrı ayrı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre 5 (Beş) yıllığına açık arttırma usulüyle kiralama ihalesi 05.03.2024 tarihinde saat: 14:00 de yapılacak olup; ihale ilanı
Tarih: 21.02.2024
Hatay Büyükşehir Belediye Encümeninin 20/02/2024 tarih ve 45 sayılı kararı ile Parselasyon Planı onaylanan Antakya ilçesi Karaali kayıtlı 212 ada 1 nolu parseldeki İmar Uygulamasına ilişkin belgeler.
Tarih: 21.02.2024
Hatay Büyükşehir Belediye Encümeninin 20/02/2024 tarih ve 44 sayılı kararı ile Parselasyon Planı onaylanan Arsuz ilçesi Nardüzü kayıtlı 3517 Ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 60 nolu parseller ile 1000/1, 1000/2, 1000/3 ile gösterilen ihdas alanında yapılan İmar Uygulamasına ilişkin belgeler
Tarih: 13.02.2024
Hatay Büyükşehir Belediye Encümeninin 30/01/2024 tarih ve 29 sayılı kararı ile Parselasyon Planı onaylanan Hatay ili Dörtyol ilçesi Ocaklı kayıtlı 144, 145, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 163, 164, 165, 167, 170, 171, 249, 255, 806, 807, 808, 809, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1285, 1286, 1287, 1337, 1339, 1341 nolu parsellerdeki İmar Uygulamasına ilişkin belgeler.
Tarih: 12.02.2024
C Plaka İhale İlanı
No: E140
Tarih: 08.02.2024
İrtifak hakkı ihale ilan metni Erzin Yukarıburnaz Mh. 585 ada 142 parsel
No: 2
Tarih: 07.02.2024
H.B.B. ŞUBAT/2024 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM
Tarih: 02.02.2024
Hatay Büyükşehir Belediye Encümeninin 23/01/2024 tarih ve 24 sayılı kararı ile Parselasyon Planı onaylanan Hatay ili Defne ilçesi Çekmece mahalle kayıtlı 11477, 12299, 12300 nolu parsellerdeki İmar Uygulamasına ilişkin belgeler.
No: 123456
Tarih: 24.01.2024
Hassa Belediye Başkanlığı Açık Artırma İhalesi
No: 1
Tarih: 05.01.2024
H.B.B OCAK/2024 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT DUYURU
No: 12
Tarih: 01.12.2023
ARALIK/2023 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM
No: 12
Tarih: 30.11.2023
ERZİN KAYMAKAMLIĞI İRTİFAK HAKKI TAŞINMAZ İHALE İLANI
No: 7819371
Tarih: 07.11.2023
Hassa İlçesine bağlı, Çınarbaşı Mahallesinde bulunan, mülkiyetlerin pazarlık usulüyle irtifak hakkı ihaleleri
No: 11
Tarih: 03.11.2023
KASIM/2023 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM
No: 10
Tarih: 06.10.2023
EKİM/2023 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM
No: 9
Tarih: 08.09.2023
EYLÜL/2023 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM
No: 8
Tarih: 07.08.2023
H.B.B AĞUSTOS/2023 AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINA AİT DUYURU
No: 7
Tarih: 07.07.2023
H.B.B TEMMUZ/2023 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTINA AİT DUYURU
No: 6
Tarih: 05.06.2023
H.B.B HAZİRAN/2023 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT MECLİS GÜNDEMİ
No: 5
Tarih: 05.05.2023
H.B.B MAYIS/2023 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT DUYURU
No: 4
Tarih: 07.04.2023
H.B.B NİSAN/2023 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT DUYURU
No: 2
Tarih: 03.02.2023
H.B.B. ŞUBAT/2023 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI NA AİT GÜNDEM
Tarih: 23.01.2023
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek-14. maddesi gereğince trafikten men edilen ve sahipleri tarafından teslim alınmayan ve Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tasfiye edilmek üzere çeşitli tarihlerde Müdürlüğümüze bildirilen Üçel Yediemin Otoparkında bulunan 12 adet motosiklet ve motorlu bisiklet satiş ihalesi,
Tarih: 15.01.2023
Mülkiyeti Hassa Belediye Başkanlığına ait olan tapunun Hatay İli, Hassa İlçesi, Ardıçlı (Şükrükanatlı) Mahallesinde bulunan 25 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre satışa çıkarılmıştır.
No: 1
Tarih: 06.01.2023
H.B.B.OCAK/2023 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI NA AİT GÜNDEM