Etik Komisyonu

Hatay Büyükşehir Belediyesi Etik Komisyonu

Etik Komisyonu

Etik Komisyonu

Hatay Büyükşehir Belediyesi Etik Komisyonu, 25.05.2004 tarih ve 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkındaki Kanunun 3. ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” gereği Belediyemiz bünyesinde oluşturulmuştur.

Genel Sekreter Vekili Nihat TAZEARSLAN'ın Kurul Başkanlığını üstlendiği komisyonda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Hasan Ceyhun CEVRİOĞLU, Hukuk Müşaviri Avukat Seda SEÇKİN, İnsan Kaynakları Şube Müdürü Emin ÇEKER ve Eğitim Şube Müdürü “İşveren Vekili” Sevim TİRYAKİ, görev yapmaktadır.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Etik Komisyonu, 3 ayda bir olağan, acil durumlarda olağanüstü toplanmaktadır.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 29. maddesinde Etik Komisyonun oluşumu ve görevleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur.

Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurul’a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır.

Etik Komisyonunun Görevi ;

v  Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.

v  Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak.

v   Etik uygulamaları değerlendirmek.

 ETİK İLKELER

ü  Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

ü  Halka hizmet bilinci

ü  Hizmet standartlarına uyma

ü  Amaç ve misyona bağlılık

ü  Dürüstlük ve tarafsızlık

ü  Saygınlık ve güven

ü  Nezaket ve saygı

ü  Yetkili makamlara bildirim

ü  Çıkar çatışmasından kaçınma

ü  Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

ü  Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

ü  Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı

ü  Savurganlıktan kaçınma

ü  Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan

ü  Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık

ü  Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu

ü  Eski kamu görevlileriyle ilişkiler

ü  Mal bildiriminde bulunma