Raporlar

Hatay Büyük Şehir Belediyesi Raporları

Raporlar
File2020-2024 Stratejik Planı
File2015-2019 Stratejik Planı
File2021 yılı Faaliyet Raporu
File2020 yılı Faaliyet Raporu
File2019 yılı Faaliyet Raporu
File2018 yılı Faaliyet Raporu
File2017 yılı Faaliyet Raporu
File2016 yılı Faaliyet Raporu
File2015 yılı Faaliyet Raporu
File2022 Performans Programı
File2021 yılı Performans Programı
File2020 yılı Performans Programı
File2019 yılı Performans Programı
File2018 yılı Performans Programı
File2017 yılı Performans Programı
File2015 yılı Performans Programı
File2016 yılı Performans Programı
File2020 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
File2019 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
File2021-2022 yılı İç Kontrol Uyum Eylem Planı