İlanlar

İlanlar
No: 6
Tarih: 05.06.2023
H.B.B HAZİRAN/2023 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT MECLİS GÜNDEMİ
No: 5
Tarih: 05.05.2023
H.B.B MAYIS/2023 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT DUYURU
No: 4
Tarih: 07.04.2023
H.B.B NİSAN/2023 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT DUYURU
No: 2
Tarih: 03.02.2023
H.B.B. ŞUBAT/2023 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI NA AİT GÜNDEM
Tarih: 23.01.2023
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek-14. maddesi gereğince trafikten men edilen ve sahipleri tarafından teslim alınmayan ve Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tasfiye edilmek üzere çeşitli tarihlerde Müdürlüğümüze bildirilen Üçel Yediemin Otoparkında bulunan 12 adet motosiklet ve motorlu bisiklet satiş ihalesi,
Tarih: 15.01.2023
Mülkiyeti Hassa Belediye Başkanlığına ait olan tapunun Hatay İli, Hassa İlçesi, Ardıçlı (Şükrükanatlı) Mahallesinde bulunan 25 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre satışa çıkarılmıştır.
No: 1
Tarih: 06.01.2023
H.B.B.OCAK/2023 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI NA AİT GÜNDEM
Tarih: 05.01.2023
İrtifak hakkı ihaleleri
Tarih: 07.12.2022
05 ARALIK 2022-08 ARALIK 2022 TARİHLERİ ARASINDAKİ FİYAT LİSTESİ
No: 12
Tarih: 05.12.2022
H.B.B. ARALIK/2022 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI NA AİT GÜNDEM
No: 11
Tarih: 07.11.2022
H.B.B. KASIM/2022 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI NA AİT GÜNDEM
No: E-78925071-000-2022-4478
Tarih: 11.10.2022
Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 25.10.2022 tarihinde yapılacak olan 3/11/2021 tarih ve 20-2021-242 sayılı kararına istinaden, Antakya ve Arsuz İlçeleri arası güzergahta toplu taşıma hizmeti verecek 10 (on) araçlık toplu taşıma işletme hakkının ayrı ayrı ihale edilmesi işinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre ‘’Açık Teklif Usulü’’ 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesine ilişkin ihale ilanı
No: E-78925071-000-2022-4489
Tarih: 11.10.2022
Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 25.10.2022 tarihinde yapılacak olan 21/11/2017 tarih ve 2017-316 sayılı kararına istinaden, 10 (on) yıl süreyle Samandağ İlçesi, Atatürk parkı civarında bulunan Taksi durağında 8 (sekiz) adet ticari taksi işletmeciliğinin ayrı ayrı işletme hakkının Belediyemiz tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile ihale ilanı
No: 7477
Tarih: 10.10.2022
Mülkiyeti Hassa Belediyesine ait olan tapunun Hatay İli Hassa İlçesi Karşıyaka ve Ardıçlı (Şükrükanatlı) Mahallesinde bulunan 17 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre satışa çıkarılmıştır.
No: 10
Tarih: 07.10.2022
H.B.B. EKİM/2022 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI NA AİT GÜNDEM
No: E-43687203-000-2022-1558
Tarih: 06.10.2022
Hatay Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı 25 Ekim 2022 tarihinde saat: 14:00 de yapılacak olan Reyhanlı İlçesi Fidanlık Mahallesi Sebze hali etrafında bulunan 9-10 nolu (15 + 15 toplam 30 m2) ve 33-36 nolu (15 + 15 toplam 30 m2) dükkanların, Belediyemiz tarafından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 Maddesine göre 5 (Beş) yıllığına açık arttırma usulüyle kiralama ihalesi ilanı
No: E-43687203-000-2022-1404
Tarih: 06.09.2022
Hatay Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı 20 Eylül 2022 tarihinde saat: 14:00 de Reyhanlı İlçesi Bayır Mahallesi 141 - 142 Nolu parseller üzerinde 1235 m2 Alana sahip Reyhanlı Mezbahanesinin işletme haklarının Belediyemiz tarafından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre 5 (Beş) yıllığına açık arttırma usulüyle kiralama ihalesi ilanı
No: 9
Tarih: 05.09.2022
H.B.B. EYLÜL/2022 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI NA AİT GÜNDEM
No: E-59158434-105.04-2022-4873
Tarih: 29.08.2022
2022 Yılı Hatay Büyükşehir Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Tembihnamesi
No: E-43687203-000-2022-1329
Tarih: 24.08.2022
Hatay Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı 13 Eylül 2022 tarihinde saat: 14:00 de Antakya İlçesi Saraycık Mahallesi 1793,2191,2251,2253 ve 4090 numaralı parseller üzerindeki Antakya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan aşağıda tabloda bilgileri yazılı 25 adet iş yerlerinin işletme haklarının Belediyemiz tarafından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre 5 (Beş) yıllığına açık arttırma usulüyle kiralama ihalesi ilanı
No: 8
Tarih: 05.08.2022
AĞUSTOS/2022 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ
No: 6
Tarih: 24.06.2022
HAZİRAN/2022 AYI 2. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ
No: 6
Tarih: 13.06.2022
H.B.B HAZİRAN/2022 AYI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ
No: 6
Tarih: 03.06.2022
H.B.B HAZİRAN/2022 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM
Tarih: 11.05.2022
Şefliğimizce 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulüyle, taşınmazların yapılacak kiralanmasına ilişkin ihale ilan metni
No: 5
Tarih: 09.05.2022
H.B.B MAYIS/2022 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ
Tarih: 14.04.2022
Mülkiyeti Hassa Belediyesine ait olan tapunun Hatay İli Hassa İlçesi Ardıçlı (Şükrükanatlı) Mahallesinde bulunan 19 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre satışa çıkarılmıştır.
No: 4
Tarih: 08.04.2022
H.B.B NİSAN/2022 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ
Tarih: 07.03.2022
Enkaz bedeli karşılığında yıkım işi ihalesi.
No: 2
Tarih: 04.02.2022
ŞUBAT/2022 AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM MADDELERİ